Senaste nytt / Latest news

Senaste nytt.

SE

2021-11-04 Unghundskursen hos Hundmentorn Annika Larsson avslutades 2021-11-01 med att Barney briljerade i alla övningar. Vi har gått på valpkursen först och sedan fortsatte på unghundskursen direkt. Bra kurser med suverän kursledare. Tyvärr direkt efter detta blev Barney sjuk och han röntgades och undersöktes. Blodsänka visade på infektion och antibiotiker skrevs ut. Vid skrivande stund är resultatet ännu oklar men Barney piggnade till efter besök hos veterinär så det ser för tillfället bra ut.

EN

2021-11-04 Our latest traning course ended 2021-11-01 and Barney was a real star in all the exercises. We had first done puppy training classes and went stright on to a follow on course for young dogs. Good courses under brilliant supervision of Annika Larsson. Unfortunately Barney became ill almost directly afterwards and required X-rays and medcial treatment. Blood tests showed an infection and antibiotics were prescribed and at the time of writing we are still waiting for the final results, however, Barney seemed to bounce back after the vets actions and things look good at the moment.

SE

2021-07-23. Var på valpträff på Bez-Ami's kennel och tyckte att det var mycket trevligt och lärorikt. Det skiljer sig en del mellan schäfer och Flat Coated Retrivers så vi har en del nytt att lära oss för att få den hunden vi vill ha och för att undvika vissa fallgropar.  Tack vare Bittan och Berts kunskapsbank plus tips från andra valpköpare har man kunnat suga upp en del matnyttigt för att fostra Barney på bästa sättet. MYCKET VÄRDEFULLT!  Vill gärna gå på flera sådan möten. 

EN

23rd July 2021. Went to the puppy reunion at the Bez-Ami's kennel and had a great time and learned a great deal also. There are inherent differences between German Shepherds and Flat Coated Retrievers so we have some things to learn that will enable us to get the dog we want and avoid some typical mistakes. Thanks to Bittan's and Bert's knowlegde plus tips from the other owners we were able to collect information helping us to train Barney more easily. VERY VALUABLE. Will definitely attend further such gatherings

 

 

 

SE

2021-06-18 Hämtade vi Bez-Ami's Greatest hit of all: aka Barney. Han var efterlängtad efter förlusten av Kayla vid 20 månaders ålder p.g.a. sjukdomstillstånd. - Se Kayla VIF. Tropisk värme gav en orolig första natt men eftersom hettan bestod flyttade vi ned till vår svala källare och både vi o Barney fick en mycket lugnare och bättre natt. Nu börjar man från ruta ett igen med valpuppfostran men alla tecken är positiva med Barney och vi hoppas han får ett friskt och långt liv och hoppas att han kommer att trivas med oss så som alla hans företrädare i vår familj ha gjort. Kenneln han kommer från är bland de mest proffsiga jag sett och supporten är 100%. Tack till Bittan & Bert Börjesson. 

EN

2021-06-18 We collected Bez-Ami's Greatest hit of all: aka Barney. A long awaited event after loosing Kayla at 20 months of age due to hereditary health issues - See Kayla RIP. Tropical temperatures gave us a bad first night but as the heat remained we moved down to our cool cellar where we all got a much better second night. So back to square one with puppy training but all the signs are positive and we hope he has a long, healthy life with us and that he will come to love us and his home as his predecessors have done. The kennel he originates from is about the best I have seen, very professional and the support from them is 100%. THANKS to Bittan & Bert Börjesson.

 

2021-09-14

Så har vi en vecka på Öland, en getaway för att få vara i fred på min födelsedag. Första natten var äldsta dottern Sara och barnen Olle & Lisa med men de fick åka hem dagen därpå p.g.a. Olles skolgång. Resten av veckan var vi ensamma båda i stugan och på Böda Sands enorma camping. Såg knappt en människa på stränderna. Lite mera liv vid Trollskogen och Sandviks hamn. Måndag till onsdag gott väder med blå himmel. Barney funkade bra trots alla nya intryck och ny rutin. Resan fixade han galant också. Han är bara glad att möta människor och hundar. Det hela är kort sagt än så länge bekymmersfritt.

So we're having a week on the Baltic island of Öland, a peaceful getaway that takes care of my birthday. On the first night our older daughter with children Olle & Lisa were with us but they had to leave next day due to Olle's school attendance. The rest of the week we were on our own both in the chalet and on the Böda sand enormous campsite. No body about on the beaches. There were a few others at the Troll wood and the harbour at Sandvik. Monday to Wednesday good weather with blue skies. Barney on best behaviour despite all the new experiences. Great in the car too. He meets everyone, humans and dogs with glee. So far no worries!

 

2021-06-20 In the cool of the morning: I den svala morgonstunden. Barney
En av de sista bilderna på Ada - Vila frid. Tack Barbro! One of the last photos of Ada. RIP. Thanks to Barbro.