Senaste nytt / Latest news

Senaste nytt.

SE

2019-10-07 Hämtade vi Superioue's Finja, vår nya 8 veckor gammal schäfervalp. Hon gnydde lite i bilen i början av resan men snart la sig tillrätta. Denna gång hade vi bara 2 timmars hemfärd jämfört med 10 - 12 timmar då vi hämtade Holly hos Statens Hundskola i Sollefteå. Akko, vår snart 11 år gamla schäferhane satt bak i bilen och Finja åkte i transportbur på baksätet. Mötet på gräsmattan hemma var odramatiskt och så långt (2019-10-08) har det funkat mycket bra mellan dem. Mötet idag med vår dotters två Corgihundar har också gått bra. Första natten gick bra med inga "olyckor". Valpen gnydde lite vid kring 04:00 och jag gick ut med en gång och hon pinkade. Valpen har ätit bra (Eberfarmens färskfoder) och gjort sina behov ute. Nu följer en intensiv period med att se till att hon känner sig hemma och trygg här med oss och att hon småningom blir rumsren (det har hänt ett par små olyckor). Vid skrivande stund ligger hon och sover vid mina fötter. Ute kommer hon gärna till mig och jag redan introducerat ordet "Hit". Framöver blir det valpträning på UBK på torsdagar och efter nyår förhoppningsvis plats på en valpkurs.

EN

2019-10-07 Collected Superioue's Finja, our new 8 week old German Shepherd puppy. She whimpered a bit in the car at first but soon settled. This time we had only a 2 hour journey home compared with 10 to 12 hours when we collected Holly from the Swedish state dog school in Sollefteå. Akko, our soon 11 year old male German Shepherd sat in the back of the car and Finja was in a transport cage on the back seat. The meeting between them on our lawn was undramatic and so far (2019-10-08) all has been well between them. The meeting with our daughters'  Corgis also went with no problems. Finja's first night went well with no accidents but she whimpered a bit at about 04:00 so I got up straight away and took her out and she peed. She has eaten well (Fresh food from Eberfarmen) and done her business outdoors. An intensive period will now follow to ensure that she feels at home and starts to trust us and that she eventually becomes house trained (there have a couple of minor accidents. As I write this she is asleep at my feet. Out of doors she comes if one calls and so I have introduced the word "Come" already. The future holds puppy training on Thursdays at the local dog club and, hopefully a place in a puppy training course after the new year.

 

2019-10-09

Hörde idag från Barbro Halvarsson att hon fått ta bort Ada. Ada var den enda av våra valpar som var lite långhårig. Ada fick akut livmoderinflammation och hennes ålder och hälsotillstånd var sådana att en operation hade nog endast orsakat onödigt lidande. Ett svårt men korrekt beslut togs. Ett jätte tack till Barbro med partner att ni givit Ada ett sällsamt fantastiskt hundliv. När man är väldigt fäst vid sin hund är beslutet svårt och sorgen stor det kan alla goda hundägare gå o god för.

Today we heard that Barbro Halvarsson has had to say goodbye to Ada. Ada was the only longhaired puppy in our litter. Ada contracted an acute inflamation of the womb and taking into consideration her age and health there was only one, very hard decision possible. It was the correct descision. A very great thanks to Barbro and partner for giving Ada a fantastic life. When one is very attached to ones dog, the decsision to end that life is very hard and brings great sorrow, all good dog owners can vouch for that.

20191007 Akko & Finja blir bekanta med varan. Akko & Finja get acquainted
En av de sista bilderna på Ada - Vila frid. Tack Barbro! One of the last photos of Ada. RIP. Thanks to Barbro.