Varför jag är skeptiker

Jag har varit skeptisk till religion sedan jag var 14. Anledningarna är många men härnedan lite av varför min ateism blivit allt starkare under årens lopp, jag är nu 67.

Händelser under perioden 2020 & 2021 gjorde att jag kollade några statistik online hos W.H.O.s website. Efter några enkla beräkningar kom jag fram till följande fakta:

30,5 miljoner människor (30 500 000) globalt årligen dör i förtid. (d.v.s. före de uppnåt genomsnittsåldern för sitt land).

Av denna siffra är hela 5 475 000 småbarn mellan 0 och5 år gamla. (Det innebär en otrolig 15 000 barn per dag och totalt 83 561 förtidiga dödsfall per dag!!!)

Huvudsakligen orsakas dessa dödsfall av: Skjukdomar, infektioner, svält, och konflikter (d.v.s. krig)

 Det verkar vara generellt accepterat att Hitler låg bakom ett massmord på 6 000 000 judar under andra världskriget 1939 till 1945. Detta innebär alltså 1 000 000 mördade per år. Om jag har fel och en gudom finns om man nu kallar hen gud, allah eller något annat, och som besitter makten att befria folk och fä från misär och lidande men medvetet väljer att inte göra det, då logiskt sett är detta "barmhärtiga" väsen 30,5 gånger mera ond än Hitler. Faktiskt ännu mera än så eftersom alla dessa som dött i förtid hade säkert familjer som även de lidit p.g.a. förlusten.

Jag finner det så extremt underligt att en del känner att de ska lovorda denna gudom för dess barmhärtighet och godhet när sifforna visar att dessa egenskaper minst sagt inte finns. När någon mördar en enda person ska förövaren sitta bakom lås och bom i många år. Men när ett väsen som medvetet låter 30,5 miljoner lida och dö, 5,475 miljoner av de små barn, och lyfter inte ett finger för att avhjälpa detta, då anser åtminstone jag att detta väsen förtjänar fördömelse inte lovord. Jag ber om ursäkt till troende, min avsikt är inte att fördöma er, men allt som ska ha något som helst trovärdighet måste kunna stå emot kritiskt granskning, annars är det hela bara dogma.

Jag medger att min åsikt är färgad. Den är färgad av ett helt yrkesliv som kretsat runt vetenskapligt beprövade fakta. Detta innebär att inga teorier eller tron kunnat accepteras som fakta tills beprövat utom all tvivel och på repeterbart sätt. Och med otvetydiga resultat.

Vilket leder mig in på att jag vågar påstå att s.k. heliga skrifter, må det vara i form av talmud, bibel eller koran, inte är komna av något gudom. Vilken allsmäktig varelse som helst borde kunna ordalägga skrifter på ett sätt som endast kan tolkas på ett enda solkart sätt. På så vis borde äkta heliga skrifterna varit enande för folk globalt, istället för att uppenbart istället orsaka många av de mest blodiga konflikter. som världen beskådat I och med detta avslutas detta kapitlet.