Hur vi bor utomhus

Huset och omgivningen - OBS! Solpaneler håller på att sättas upp.